هاست ایران

 • پلن تست

  رایگان!
  سفارش دهید
  • فضا 50 مگابایت
   پهنای باند 2000 مگابایت
   تعداد دیتابیس نامحدود
   ssl رایگان
   Cpanel
   مکان ایران
   دیتاسنتر صفر ویک پرداز
   سیستم عامل لینوکس
   اد آن دامین نامحدود
   ساب دامین نامحدود
   مهلت تست 5 روز
 • پلن 1

  تومان3,000/mo
  سفارش دهید
  • فضا 100 مگابایت
   پهنای باند 2000 مگابایت
   تعداد دیتابیس نامحدود
   ssl رایگان
   Cpanel
   مکان ایران
   دیتاسنتر صفر ویک پرداز
   سیستم عامل لینوکس
   اد آن دامین نامحدود
   ساب دامین نامحدود
   دامنه رایگان آی آر ندارد
 • پلن 2

  تومان4,500/mo
  سفارش دهید
  • فضا 250 مگابایت
   پهنای باند 4000 مگابایت
   تعداد دیتابیس نامحدود
   ssl رایگان
   Cpanel
   مکان ایران
   دیتاسنتر صفر ویک پرداز
   سیستم عامل لینوکس
   اد آن دامین نامحدود
   ساب دامین نامحدود
   دامنه رایگان آی آر در سفارش سالانه
 • پلن 3

  تومان6,500/mo
  سفارش دهید
  • فضا 500 مگابایت
   پهنای باند 10000 مگابایت
   تعداد دیتابیس نامحدود
   ssl رایگان
   Cpanel
   مکان ایران
   دیتاسنتر صفر ویک پرداز
   سیستم عامل لینوکس
   اد آن دامین نامحدود
   ساب دامین نامحدود
   دامنه رایگان آی آر در سفارش سالانه
 • پلن 4

  تومان8,000/mo
  سفارش دهید
  • فضا 1000 مگابایت
   پهنای باند 20000
   تعداد دیتابیس نامحدود
   ssl رایگان
   Cpanel
   مکان ایران
   دیتاسنتر صفر ویک پرداز
   سیستم عامل لینوکس
   اد آن دامین نامحدود
   ساب دامین نامحدود
   دامنه رایگان آی آر در سفارش سالانه
 • پلن 5

  تومان10,500/mo
  سفارش دهید
  • فضا 2000 مگابایت
   پهنای باند 70000 مگابایت
   تعداد دیتابیس نامحدود
   ssl رایگان
   Cpanel
   مکان ایران
   دیتاسنتر صفر ویک پرداز
   سیستم عامل لینوکس
   اد آن دامین نامحدود
   ساب دامین نامحدود
   دامنه رایگان آی آر در سفارش سالانه
 • پلن 6

  تومان14,800/mo
  سفارش دهید
  • فضا 5000 مگابایت
   پهنای باند 70000
   تعداد دیتابیس نامحدود
   ssl رایگان
   Cpanel
   مکان ایران
   دیتاسنتر صفر ویک پرداز
   سیستم عامل لینوکس
   اد آن دامین نامحدود
   ساب دامین نامحدود
   دامنه رایگان آی آر در سفارش سالانه
 • پلن 7

  تومان19,000/mo
  سفارش دهید
  • فضا 10000 مگابایت
   پهنای باند 100000
   تعداد دیتابیس نامحدود
   ssl رایگان
   Cpanel
   مکان ایران
   دیتاسنتر صفر ویک پرداز
   سیستم عامل لینوکس
   اد آن دامین نامحدود
   ساب دامین نامحدود
   دامنه رایگان آی آر در سفارش سالانه